Fantasy Travel

od:  do: 

Bezpečnost na letišti

Bezpečnost cestujících je jednou z hlavních priorit leteckých společností. Seznamte se s bezpečnostními pravidly, kterým bude Vaše cesta podléhat.

Letecká přeprava se řídí přísnými bezpečnostními předpisy a pravidly. Ty se týkají jak zavazadel a předmětů, které si s sebou berete na palubu letadla, tak odbavených zavazadel. Některé předměty lze přepravovat pouze v odbavených zavazadlech, nebezpečné předměty jsou zakázány úplně.

Zakázané předměty

Letecká přeprava se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Před svou cestou se proto informujte, které předměty jsou z přepravy vyloučeny.

Podle platných mezinárodních předpisů nesmíte mít během přepravy u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty:

 • zbraně
 • střelivo
 • nože a všechny další předměty bodné a sečné povahy
 • hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty)

Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat pouze jako zboží na letecký nákladní list za zvláštních přepravních podmínek.

Před vstupem na palubu letadla musíte projít bezpečnostní kontrolou. Stejně tak i vaše kabinová zavazadla a osobní věci.

Průběh kontroly

 • během bezpečnostní kontroly je třeba předložit pas a platnou palubní vstupenku.
 • při kontrole projdete bezpečnostním rámem, kabinová zavazadla, vaše osobní věci a svršky uložíte na pás, na kterém projedou detekční kontrolou
 • bezpečnostní kontrolou procházejí i veškerá elektronická zařízení, například mobilní telefony nebo přenosné počítače; počítač je třeba vyjmout z brašny a vložit na pás tak, aby mohl být detekční kontrole podroben samostatně
 • doporučujeme Vám cestovat v obuvi, kterou budete moci při bezpečnostní kontrole jednoduše vyzout a opět obout; bezpečnostní kontrolou bude procházet i Váš pásek a svrchní oděv (bunda, sako, svetr apod.)
 • před vstupem do průchozího detektoru kovů nezapomeňte vyjmout z kapes veškeré kovové předměty
 • v nezbytných případech můžete být podrobeni kontrole ručním detektorem kovů, případně fyzické kontrole

Bezpečnostní pravidla Evropské unie, Norska, Islandu, Švýcarska, USA a Kanady

V roce 2006 vstoupila v platnost pravidla upravující množství tekutin, které smíte mít u sebe ve chvíli, kdy procházíte bezpečnostní kontrolou. Pravidla platí pro všechny osoby letící do zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Švýcarska, USA a Kanady i v případě, že v uvedených státech pouze přestupují na linky směřující do dalších zemí. Při bezpečnostních kontrolách je vedle zjišťování předmětů již dříve vyloučených z přepravy kontrolováno, zda příruční zavazadla neobsahují zakázané předměty a látky (zejména tekutiny a gely).

Balení příručního zavazadla

Na palubu letadla s sebou smíte vzít pouze minimální množství tekutin. Tekutiny musí být v malém balení do max. objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr.

Tekutiny

Tekutinami se rozumí:

 • voda a další nápoje, polévky, sirupy
 • krémy, pleťová mléka a oleje
 • parfémy
 • spreje
 • gely včetně šampónů a sprchových gelů
 • nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a deodorantů
 • pasty včetně zubní pasty
 • směsi tuhých a tekutých materiálů
 • všechny ostatní věci podobné konzistence

Na palubu letadla si s sebou dále můžete vzít tekutiny určené k použití během cesty, například tekutiny nutné pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, a to včetně kojenecké výživy. V případě převozu zdravotní či kojenecké stravy je třeba, abyste nepřeváželi větší množství, než je nutné pro cestu. Pracovníkem bezpečnostní kontroly můžete být požádáni o kontrolu ochutnávkou (např. kojenecká strava), či o předložení dokladu o původu tekutiny (např. v případě převozu insulinu potvrzení od lékaře či recept na vaše jméno).

Přeprava tekutin v odbavovaných zavazadlech

Nová pravidla se týkají pouze příručních kabinových zavazadel. Přeprava tekutin v odbavovaných zavazadlech podléhá pouze obecným předpisům.

Nákup na letišti

Bezcelní prodej

Po předložení palubní vstupenky můžete tekutiny (nápoje, parfémy, krémy apod.) nakoupit v obchodech umístěných za pasovou kontrolou na letištích zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Švýcarska, USA a Kanady. Pokud zboží obdržíte v zapečetěném sáčku, počkejte s otevřením do doby, než budete odbaveni pracovníky bezpečnostní kontroly. Pro nákupy na letištích neplatí množstevní omezení.

Pokud při cestě do cílové destinace přestupujete na jiném letišti v zemi Evropské unie, můžete zakoupit tekutiny i tam, a to v prodejních místech s obdobným režimem. Tekutiny můžete dále zakoupit na palubě návazného spoje provozovaného leteckou společností členské země Evropské unie. Tekutiny vám budou prodány v zapečetěných sáčcích. S otevřením počkejte až za poslední bezpečnostní kontrolu na posledním přestupu na letišti členské země Evropské unie.

Od 31. ledna 2014 dochází v souladu s nařízením Evropské komise na všech letištích v rámci Evropské unie k dílčí změně v kontrole přepravovaných tekutin, aerosolů a gelů.

První oblastí, které se tato změna týká, je zboží tekutého, gelového či aerosolového charakteru prodávaného v letištních obchodech. Toto zboží musí být vždy uloženo společně s účtenkou do příslušného průhledného obalu – tzv. STEBu, tak jak tomu bylo dosud. Změna spočívá v tom, že každý tento obal musí mít označení letiště, na kterém si cestující dané zboží koupil. V případě, že cestující s tímto zbožím přestupuje, pak je musí předložit během bezpečnostní kontroly k detekční zkoušce speciálním skenerem. Touto kontrolou projde i zboží pořízené na letišti v Praze, a to v případě, že od jeho nákupu uběhlo více než tři hodiny.

Druhou oblastí dotčenou změnou bezpečnostních opatření je přeprava dětské stravy a léků v podobě tekutiny, gelu či aerosolu na palubě letadla v kabinovém zavazadle. Tyto věci v objemu nad 100 ml budou kontrolovány bez výjimky pomocí již zmíněných speciálních skenerů. V Terminálu 2, kde je centrální bezpečnostní kontrola, bude označen jako „Medical line“ prostor určený pro kontrolu dětské stravy a léků nad 100 ml. V Terminále 1 budou skenery ve všech odletových čekárnách, dále budou k dispozici na přestupu.

Důležitým faktem je, že ostatní omezení v přepravě tekutin a gelů v kabinových zavazadlech zůstávají zachována. Stejně jako dosud mohou cestující přepravovat v kabinovém zavazadle běžné tekutiny, aerosoly a gely jen v nádobách o objemu maximálně 100 ml, uložené v jednom průhledném plastovém sáčku o objemu max. 1 litr, který lze opakovaně uzavřít. Před bezpečnostní kontrolou vnášených věcí i nadále platí povinnost veškeré tekutiny, aerosoly a gely vyjmout z kabinového zavazadla a předložit je k samostatné kontrole. Pokud přesáhnou limit objemu 100 ml na jeden kus či sáčku maximálně 1 l, nebo je cestující po upozornění nepředloží k samostatné kontrole mimo zavazadlo, jsou podle legislativy zakázanými předměty a jejich přeprava nebude povolena.

V případě nejasností se obraťte na leteckou společnost nebo na naši cestovní kancelář.

LB-Fcb-LOGO.png6.jpgplatba.jpg3.jpgRB.jpgfacebook.jpginstagram.jpg
TOPlist