Fantasy Travel

od:  do: 

COVID-19

Osoby cestující ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informujete příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Doklad o vyplnění formuláře (QR kód) musíte předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  

Mimořádná opatření v letecké dopravě

Před zahájením a po ukončení každého letu je provedená řádná dezinfekce letadel. Letecká společnost Smartwings nainstalovala do všech letadel vzduchové filtry HEPA, které dokáží zachytit až 99,97% bakterií a virů. Na letišti, před nástupem na palubu a po celou dobu letu musí mít všichni cestující ochranu úst a nosu (roušky, respirátory, šálu či šátek). Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou je vybaven i palubní personál.

V letadlech Smartwings je 5. března 2021 zavedeno nové opatření, v rámci kterého bude možné vstupovat na paluby letadel mířících z/do České republiky jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin, výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země. Výjimka platí pro děti do 5 let a cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce nebo české jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR). Další výjimku mají cestující, kteří předloží písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně 7 dní. Ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR. Toto opatření se aktuálně týká letů do Tuniska a Egypta.

Při nástupu a výstupu do/z letadla je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy.

V rámci palubního prodeje je občerstvení nabízeno v omezené podobě. Veškeré občerstvení je bezpečně zabaleno a o sortimentu bude informovat posádka. Platby na palubě probíhají pouze platební kartou.

Stále platí u Smartwings možnost objednání občerstvení předem, nabídku naleznete v sekci Důležité informace – speciální služby.

PODMÍNKY VSTUPU DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH NALEZNETE ZDE:

BULHARSKO https://www.mzv.cz/sofia/cz/konzularni_informace/turisticke_informace_vstup_a_pobyt/uprava_podminek_vstupu_do_cr_od_23_4.html

ŘECKO
https://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/upozorneni_jak_cestovat_z_recka_do_ceske.html

MALTA
https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/malta/informace_k_cestovani_ceska_republika_a_1.html

MADEIRA
https://www.mzv.cz/lisbon/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/informace_k_cestovani_ceskych_obcanu_do.html

ŠPANĚLSKO
https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/covid_19/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi.html

TUNISKO
https://www.mzv.cz/tunis/cz/doporuceni_pro_cesty/aktualni_informace_o_cestovani_do.html

EGYPT
https://www.mzv.cz/cairo/cz/viza_a_konzularni_informace/aktualne_ztizene_podminky_cestovani_do.html

TURECKO
https://www.mzv.cz/ankara/cz/viza_a_konzularni_informace/covid_19/souhrnna_aktulizace_opatreni_opatreni_v.html

PODMÍNKY NÁVRATU Z JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ NALEZNETE ZDE:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html

LB-Fcb-LOGO.png6.jpgplatba.jpg3.jpgRB.jpgfacebook.jpginstagram.jpg
TOPlist