Fantasy Travel

od:  do: 

COVID-19

Osoby cestující ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informujete příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Doklad o vyplnění formuláře (QR kód) musíte předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  

Mimořádná opatření v letecké dopravě

Před zahájením a po ukončení každého letu je provedená řádná dezinfekce letadel. Letecká společnost Smartwings nainstalovala do všech letadel vzduchové filtry HEPA, které dokáží zachytit až 99,97% bakterií a virů. Na letišti, před nástupem na palubu a po celou dobu letu musí mít všichni cestující ochranu úst a nosu (roušky, respirátory, šálu či šátek). Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou je vybaven i palubní personál.

V letadlech Smartwings je 5. března 2021 zavedeno nové opatření, v rámci kterého bude možné vstupovat na paluby letadel mířících z/do České republiky jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin, výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země. Výjimka platí pro děti do 5 let a cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce nebo české jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR). Další výjimku mají cestující, kteří předloží písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně 7 dní. Ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.

Při nástupu a výstupu do/z letadla je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy.

V rámci palubního prodeje je občerstvení nabízeno v omezené podobě. Veškeré občerstvení je bezpečně zabaleno a o sortimentu bude informovat posádka. Platby na palubě probíhají pouze platební kartou.

Stále platí u Smartwings možnost objednání občerstvení předem, nabídku naleznete v sekci Důležité informace – speciální služby.

MZ ČR a MZV ČR změnilo od 5.2.2021 podmínky pro návrat našich občanů do České republiky

Tato změna se týká i návratu z dovolené v námi nabízených destinacích. Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR, kromě vyplnění příjezdového formuláře, podstoupit PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod., anebo antigenní test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod., a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

Naše cestovní kancelář zajistí všem svým klientům organizované testování v každém hotelu či na místě k tomu určeném, které bude provedeno cca 48 hod. před odletem do ČR. O času provedení testů v jednotlivých destinacích budou informovat delegáti během informačních schůzek.

Od 4.5.2021 platí následující změny

Změna se týká osob očkovaných proti nemoci Covid-19, které se vracejí ze zemí označených oranžovou a červenou barvou. Tyto osoby již nemusí při příletu do ČR

předložit potvrzení o negativním antigenním či PCR testu

 U námi nabízených destinací mají tuto výjimku očkovaní klienti, kteří trávili svoji dovolenou v těchto zemích:

- ŘECKO

- BULHARSKO

- PORTUGALSKO / MADEIRA

- MALTA

- ŠPANĚLSKO

Dále také trvá výjimka pro osoby, které prodělali nemoc Covid-19 v posledních 90 dnech a doloží tuto skutečnost lékařským potvrzením, jehož vzor naleznete zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf Tato výjimka platí pro všechny destinace, včetně tmavě červených (Tunisko, Turecko, Egypt).

Všeobecná pravidla

Na letišti, a také v transferu, je třeba použít respirátor (v zahraničí roušku). Kapacita transferů je omezena na 50 % a ve vozech je zvýšená hygiena. V každém voze jsou k dispozici dezinfekční gely.  V hotelu jsou všechny prostory pravidelně dezinfikovány. Pro klienty nejsou roušky v hotelu povinné. Klientům je při příjezdu do hotelu změřena teplota. V restauraci jsou stoly umístěny po 2,5 m a u stolu mohou sedět max. 4 osoby, pakliže se nejedná o větší rodinu. Stravování formou bufetu je povoleno, avšak servírováno je personálem, v některých hotelech může být nahrazeno stravováním formou výběru z menu.  Samoobslužná zařízení v barech a restauracích jsou omezena. Pokoje jsou před ubytováním nového hosta řádně uklizeny, vydezinfikovány a vyvětrány. Bazény i prostory kolem podléhají zvýšeným hygienickým kontrolám. Animační programy probíhají tak, aby bylo možné dodržet základní bezpečnostní a hygienická opatření. Všeobecně platí dodržování rozestupů.

Mimořádná opatření v jednotlivých zemích naleznete zde:

 EGYPT

Egypt vyžaduje od klientů, kteří letí do země za účelem turistiky s cestovní kanceláří, potvrzení o negativním PCR testu na Covid-19, a to mladší 72 h v době příletu do země. Test je možné také podstoupit po příletu na letišti v Egyptě za 30 USD. Do výsledku testu je nutné zůstat v hotelu a není dovoleno hotel opustit. V některých hotelech je třeba do výsledku testu zůstat na pokoji a je proto nutné s tímto opatřením počítat. Děti do 6 let nemusí test podstoupit. Pakliže je test pozitivní, je nutné setrvat v karanténě v daném hotelu. Pozitivní klient nesmí opustit pokoj. Za několik dnů se test opakuje, tento je již hrazen klientem. V případě, že je opět pozitivní, je nutné zůstat v karanténě, která trvá zpravidla 10 dní. Pokud je pozitivní i další test, který se dělá zhruba po 10 dnech a je hrazen opět klientem, je přivolán lékař, který v případě, že klient je bezpříznakový, dá povolení k odletu zpět do ČR. Upozorňujeme však, že si klient hradí zpáteční letenku v případě, že zůstal v destinaci déle a také nemá nárok na kompenzaci dnů, které nevyužil k plnohodnotné dovolené. Z tohoto důvodu doporučujeme dělat test v ČR již před odletem. Budete-li si dělat test po příletu do Egypta, mějte, prosím, s sebou kopii pasu. 

MADEIRA
Madeira vyžaduje pro vstup na své území potvrzení o negativním PCR test na COVID-19, který nesmí být v době příletu na ostrov starší 72 hodin. Test lze absolvovat i po příletu na letišti ve Funchalu, a je proveden zdarma. Výsledek testu je znám do 12 hodin a je doručen e-mailem. Do té doby je nutné setrvat v hotelu. V případě čerpání služeb (polopenze, plná penze) je klientům jídlo doneseno přímo na pokoj.

V případě pozitivního testu budou klienti, a to spolu se svými přímými spolucestujícími, umístěni do hotelů určených pro karanténu. Madeirská autonomní vláda nese příslušné náklady na léčbu, ubytování a stravování v určeném hotelovém pokoji. Povinná karanténa trvá 14 dní. Po uplynutí karantény, klienti dostávají potvrzení o absolvované karanténě a mohou odcestovat zpět do ČR. Klienti hradí poplatek za změnu zpáteční letenky.

Na letišti ve Funchalu i v letadle je třeba použít roušky či respirátor. Ty se používají také ve vnitřních prostorách hotelu, ve veřejné dopravě, v transferu i obchodech. Ve všech zařízeních (stejně tak i v transferech) platí zvýšená hygiena, dezinfekce a bezpečné rozestupy 2 metry. Stravování formou bufetu je povoleno, avšak může být v hotelu servírováno personálem anebo nahrazeno stravováním formou menu.

BULHARSKO
Pro české občany jsou pro vstup na území Bulharska od 1. května 2021 platné níže uvedené vstupní podmínky týkající se COVID-19.

Klienti se mohou prokázat jedním z následujících dokumentů:

 - dokumentem potvrzujícím ukončené očkování proti COVID-19, to znamená aplikaci příslušného počtu dávek vakcíny proti COVID-19 podle závazných specifikací.  Zároveň s tímto potvrzením může osoba vstoupit až po uplynutí 14 denní lhůty po obdržení poslední dávky.

- potvrzením o prokazatelně prodělaném onemocnění COVID-19 u osob, které prodělaly onemocnění koronavirem v období mezi 15. - 180. dnem od data provedeného pozitivního testu. Vzor potvrzení naleznete zde: 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf

- potvrzením o negativním PCR testu na COVID-19, který nesmí být starší než 72 hodin v době vstupu do země, nebo potvrzením o negativním antigenním testu ne starším než 48 hodin v době vstupu do země.

 Každá osoba musí před vstupem do Bulharska vyplnit formulář, https://bit.ly/3gQzkRh. Pro děti neplatí žádné výjimky.

TUNISKO
Do Tuniska lze vstoupit pouze s potvrzením o negativním PCR-testu na COVID-19. Toto potvrzení nesmí být v době vstupu do země starší 72 hodin. Z testování jsou vyjmuty děti do 11,99 let (avšak Smartwings má výjimku pro děti pouze do 4,99 let, čili děti starší 5 let musí mít na palubu letadla potvrzení o negativním antigenním testu ne starším než 24 hodin před odletem anebo o negativním PCR-testu ne starším než 72 hodin před odletem). Země nemá výjimku pro očkování nebo protilátky.

Klienti, kteří přiletí do země s cestovní kanceláří, od které mají zakoupen kompletní zájezd, nemají povinnost karantény. Není však dovoleno samovolně opouštět hotel (to je možné pouze za předpokladu, že si klient na vlastní náklady udělá nejdříve pátý den po příjezdu do Tuniska PCR-test, který bude negativní). Opustit hotel lze při organizovaném výletu pořádaného cestovní kanceláří (výlety nejsou nijak omezeny s výjimkou „volných rozchodů“).

Dva dny před návratem do ČR (pakliže bude stále v platnosti aktuální povinnost prokázání se negativním testem po příletu do České republiky) proběhne organizované PCR-testování. Za tento test klienti uhradí pracovníkovi laboratoře 170 TND. Všem klientům bude vystaven doklad o úhradě a samozřejmě písemné potvrzení o testu. Všichni cestující do Tuniska musí ještě před odletem z ČR vyplnit vstupní formulář pro Tunisko na webu: https://app.e7mi.tn/

Po vyplnění a odeslání je vygenerován QR kód. Formulář s tímto QR kódem je nutné vytisknout (mobilní verze nestačí) a předložit na přepážce odbavení v České republice.

LB-Fcb-LOGO.png6.jpgplatba.jpg3.jpgRB.jpgfacebook.jpginstagram.jpg
TOPlist